Публикации

EU Code Week и Meet & Code с Kinder Coder 2023

Първо и незабравимо участие в First LEGO League 2023